emekli memurlara banka promosyonu

Yazar: Misafir Yazar | Tarih: 6 Tem, 2011 | İlk Yorumu Siz Yapın

GENELGE 2011 – 56 Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; – 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi […]