iş kanununda 2011 yılında değişen maddeler

Yazar: Misafir Yazar | Tarih: 8 Oca, 2011 | İlk Yorumu Siz Yapın

I.GİRİŞ  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Torba yasa şeklinde 29.11.2010 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderildi. Bu tasarının yasalaşması halinde 4857 sayılı İş Kanununda da çok kapsamlı değişikler öngörülmektedir. Bu değişiklerden en dikkat çekeni özürlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkindir. […]