işçi emekliler promosyonu verilecekti ne oldu

Yazar: Misafir Yazar | Tarih: 29 May, 2011 | İlk Yorumu Siz Yapın

Sosyal Güvenlik Denetmen ve denetmen yardımcıları, sosyal güvenlik merkez müdürlüğünden intikal eden denetim gerekçeleri de dâhil, il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı tarafından verilen yazılı emir üzerine aşağıda belirtilen işleri yapacaklardır. a) Yapılacak inceleme, denetim ve kontrol sonucunda; 1) İşyerinin mevcut durumunun, gerektiğinde ruhsatsız yapılmış olanlar da dâhil olmak üzere özel bina inşaatlarının yapı, […]