sgk tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi doldurulmuş örneği

Yazar: Vedat İlki | Tarih: 10 Ağu, 2012 | İlk Yorumu Siz Yapın

Malul Sayılma Şartı: 1.)Sigortalının ,      2.)İşverenin talebi üzerine SGK’unca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a)[SSK] ve 4/1-(b)[Bağ-Kur] sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul […]

Yazar: Turan Dağlıoğlu | Tarih: 1 Eki, 2010 | 1 Yorum

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans” başlıklı 97. maddesinde, “Bu Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malûllüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmının zamanaşımına uğrayacağı, Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını […]